Nykypäivänä digimarkkinointi kuuluu olennaisesti lähes jokaisen yrityksen markkinointistrategiaan. 

Koskaan aiemmin markkinoinnilla ei ole voinut saavuttaa kuluttajia yhtä varmasti kuin digimarkkinoinnin avulla. Kohdennettu mainonta ja saatavilla oleva data takaavat, että mainonta löytää oikean kohderyhmän vaivattomasti sekä kustannustehokkaasti. 

Kun yritys hyödyntää laajasti digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia, mahdollisuudet kasvulle ja tunnettavuudelle kasvavat huomattavasti.

Tämä artikkeli ei keskity digimarkkinoinnin ympärillä pyörivään hypeen tai näyttäviin digitaalisen markkinoinnin tempauksiin, vaan tarkoituksena on aloittaa perusteista, jotta osaat rakentaa vakaan pohjan omiin markkinoinnin tarpeisiisi. 

Tässä artikkelissa pureudumme mm. sosiaalisen median markkinointiin, sisältömarkkinointiin ja sähköpostimarkkinointiin, yritysten ja kaupallisten toimijoiden näkökulman ja tarpeet huomioiden.

Jos digimarkkinointi on sinulle uutta, ja koet internetissä mainostamisen olevan hankalaa tai monimutkaista, älä huoli! Tämä artikkeli on sinua varten.

Mitä digimarkkinointi on?

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea internetin välityksellä tehtyä markkinointia, oli kyseessä millainen tuote tai palvelu tahansa. 

Kyseessä on tehokas tapa löytää, tavoittaa ja kommunikoida entisille, nykyisille ja uusille asiakkaille. 

Termi kattaa alleen useita erilaisia markkinoinnin tapoja, kuten hakukonemainonnan, hakukoneoptimoinnin, sähköpostimarkkinoinnin, sisällönhallintajärjestelmät, sosiaalisessa median markkinoinnin sekä mobiililaitteille suunnatun mainonnan. 

Tapoja digitaalisen markkinoinnin hyödyntämiseen on kuitenkin lukuisia muitakin.

Tehokkaaseen digimarkkinoinnin strategiaan kuuluu olennaisena osana datan käyttö, sekä sen analysointi

Kohdeyleisön hahmottaminen, mainonnan kohdentaminen sekä aikaisemman markkinoinnin tuottaman datan hyödyntäminen ovat avainasemassa tehokkaan kampanjan toteuttamiselle. 

Datan ymmärtämiseen sekä keräämiseen on olemassa useita erilaisia työkaluja ja välineitä.

Tavoite digimarkkinoinnille on kohdentaa mainontaa tehokkaammin, jotta oikeanlaiset kuluttajat löytävät tiensä tehokkaammin heille sopivien tuotteiden ja palvelujen pariin. Ensisijainen tavoite on tehdä potentiaalisista asiakkaista asiakkaita. 

Jotta tämä voisi tapahtua, sinun on oltava tietoinen tavoittelemastasi kohdeyleisöstä, sekä tehokkaista tavoista kiinnittää juuri tavoitellun yleisön huomio.

Miksi digimarkkinointi on tärkeää?

Elämme digitalisoituvassa maailmassa, jossa kuluttajien eteen päätyy jatkuvasti enemmän ja enemmän informaatiota. Nettisivujen, applikaatioiden, sosiaalisten medioiden, blogien ja podcastien maailmassa tavallinen ihminen näkee huomattavasti enemmän vaikuttavaa sisältöä kuin ennen. 

Digitaalisen markkinoinnin laiminlyöminen antaa kilpailuedun muille yrityksille, jotka havittelevat samankaltaista kohdeyleisöä. Internet on nykyaikaa, eikä sen merkitys ole vähenemässä.

Useat talouden- ja markkinoinnin asiantuntijat nimittävät internetin aikakautta neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Kyseessä ei ole ainastaan keino tehdä rahaa, vaan tarpeellinen väline tulla huomatuksi. 

Kuluttajat eivät saa kuulla yrityksen tuotteista tai palveluista, ellet kerro kohdeyleisöllesi yrityksestäsi digitaalisen markkinoinnin välityksellä. 

Digitaalinen mainonta on myös kustannustehokasta mainostajalle, sillä viesti tavoittaa vain tavoittelemasi yleisön, toisin kuin televisio- tai radiomarkkinoinnissa.

Digimarkkinoinnin kanavat

kuva digimarkkinoinnin muodoista

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla voit vaikuttaa siihen, millaisilla hakusanoilla kuluttajat löytävät sinut hakukoneiden (esimerkiksi Google ja Bing) avulla, ja kuinka monentena hakutuloksissa yrityksesi näkyy. 

Tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä huomioi vain muutaman ylimmän hakutuloksen, joten optimoinnin merkitys markkinoinnissa lisääntyy jatkuvasti. 

Hyvin optimoitu verkkosivu näkyy kuluttajille, jotka hakevat tarjoamiasi palveluita.

Myös sosiaalisen median profiileja (esim. Facebook, Instagram ja Twitter) voi optimoida hakutuloksia ajatellen.

Somemarkkinointi, eli sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalinen media tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia vaikuttamiseen, mainontaan ja brändin imagon luomiseen. 

Erilaisissa sosiaalisissa medioissa voi sekä mainostaa perinteisillä mainoksilla sekä tehdä yhteistyötä julkisuuden henkilöiden ja vaikuttajien kanssa. 

Facebook, Instagram, TikTok ja LinkedIn ovat vain muutamia esimerkkejä sosiaalisen median alustoista, jotka voivat tuoda tuotteen tai palvelun tuhansien uusien ihmisten tietoisuuteen. 

Somenäkyvyys on tärkeä osa lähes jokaisen kasvua tavoittelevan yrityksen markkinointistrategiaa.

Mobiilimarkkinointi

Mobiililaitteisiin kohdistettu markkinointi kasvattaa nopeasti suosiotaan, sillä älypuhelinten parissa vietetty aika on jatkuvasti kasvussa, eikä kyseessä ole hetkellinen trendi.

Älypuhelimet ovat tulleet lähes jokaisen kuluttajan elämään jäädäkseen, eikä mobiilimarkkinoinnin merkitystä kannata aliarvioida. 

Mobiilimarkkinointi voidaan toteuttaa usein eri tavoin, esimerkiksi mainoksilla erilaisissa applikaatioissa tai tekstiviesteillä.

Affiliate-markkinointi eli kumppanuusmainonta

Kumppanuusmainonnalla tarkoitetaan yleisimmin sitä, että nettisivua pyörittävä taho maksaa toimijoille, jotka ohjaavat linkkien kautta asiakkaita sivuilleen. 

Toimintatapoja on useita - kyseessä voi olla esimerkiksi bannerimainos tai linkki sosiaalisen median kommenteissa tai blogissa. 

Sopimuksen molemmat osapuolet sopivat keskenään hinnoittelun sekä toteutuksen yksityiskohdat.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostivälitteinen markkinointi on tehokas tapa pitää yhteyttä jo olemassa oleviin asiakkaisiin, ja välittää tietoa uusista tuotteista, palveluista ja tarjouksista. 

Sähköposti ei tavoita yhtä tehokkaasti uusia asiakkaita, mutta on silti tärkeä osa jokaisen yrityksen asiakassuhteiden ylläpitoa.

Display-mainonta eli bannerimainonta

Bannerimainonta on yleisin digitaalisen mainonnan muoto. Sillä voidaan tavoittaa kohdeyleisö erittäin kustannustehokkaasti. 

Bannerikampanjan on kuitenkin oltava hyvä ollakseen tehokas, sillä kuluttajat ovat enemmissä määrin oppineet jättämään bannerimainoksia pienemmälle huomiolle.

Oikeanlaisella toteutuksella display-mainonta voi kuitenkin tavoittaa useita uusia asiakkaita tehokkaasti.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan sitä, että markkinointiviesti on lisätty muun sisällön yhteyteen. 

Oikeanlainen sisältö voi tuoda sivuillesi lisää kävijöitä, houkutella asiakkaita sekä lisätä brändin tai yrityksen näkyvyyttä huomattavasti. 

Ota kaikki irti yrityksesi erikoisosaamisesta, ja markkinoi tehokkaasti artikkelien, tekstien ja oppaiden avulla.

PPC (Pay Per Click)-mainonta

PPC:n avulla kohdennat mainoksia Googlessa, YouTubessa ja muissa hakukoneissa. Voit myös kohdentaa mainoksia ikäryhmille, tietyille paikkakunnille, tietyille demografisille tekijöille ja jopa kiinnostuksen kohteille. 

Ne toimitetaan yleensä Googlen oman AdWords-mainosverkoston tai Facebookin mainosalustan kautta.

Hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinointi on prosessi, jossa liikennettä lisätään verkkosivustolle lisäämällä tietoisuutta yrityksestä tai tuotemerkistä maksettujen hakumainosten avulla. 

Nämä mainokset sisältävät avainsanoja, jotka on kohdennettu asiaankuuluviin hakuihin. Tämän voi tehdä yritys itse tai sen palkkaama markkinointiyritys.

Google Shopping-mainonta

kuva google shopping mainonnasta
Kuva Google Shopping näkymästä "kahvinkeitin" hakusanalla.

Google-ostosmainokset ovat mainoksia, jotka on suunniteltu erityisesti verkkokauppasivustoille, jotka haluavat lisätä liikennettä myymäläänsä. 

Google Shopping Ads -mainoksissa on hienoa se, että ne on helppo ottaa käyttöön, niitä on helppo ja nopea luoda, niitä voidaan luoda useilla eri alustoilla ja kielillä ja ne toimivat murto-osalla muiden mainontatekniikoiden, kuten Google AdWordsin tai Facebook-mainonnan, kustannuksista.

Yhteenveto

Tässä oli pintaraapaisu digimarkkinoinnin maailmaan. Artikkelia tullaan päivittämään ja syventämään ajan mittaan, jotta jokainen voisi oppia lisää digitaalisesta markkinoinnista ja sen hyödyntämisestä yrityksen kasvussa.

Digitaalinen markkinointi on nykyään yhä kasvava trendi. Siitä on tulossa yhä merkittävämpi osa kuluttajien päätöksentekoa.

Koska internetistä on tullut niin suuri osa jokapäiväistä elämää, on digimarkkinoinnin rooli kasvanut yhä enemmän yrityksen kasvustrategiassa.

Jos yrityksesi ei hyödynnä digitaalista markkinointia, se jättää valtavan määrän kasvupotentiaalia käyttämättä.